Autentificare email

 

 

Buletin informativ

 

Examene 2013

Calendarul de desfăşurare a Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013

(Anexa la Ordin nr. 5606/31.08.2012)

 

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014

(Anexa 1 la OMECTS nr. 5608/2012)

 

Calendarul examenului de bacalaureat 2013

(Anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 5610/31.08.2012)

 

Graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2012- 2013

(Ordin nr. 6327/27.11.2012 )